Hotel EXPRESS HOLIDAY INN****

MZLU

PÁLAVSKÉ VINOHRADY

Hotel Crowne Plaza STRAHOV*****

HLINÍKOVÝ ROŠT

//print

MZLU Brno – oprava, adaptace, rekonstrukce a přístavba v objektu B a E Mendelova univerzita Brno, Zemědělská 5.
Autor projektu: Ing. Arch. Jindřich Kaněk, Ing. Arch. Vojtěch Koudelka – Archika s.r.o.
Statika: Ing. Ondřej Koudelka, Ing. František Miloš
Popis: Jedná se o kompletní rekonstrukci a adaptaci objektu E na nová zatížení včetně přístavby posluchárny v rámci projektu zpřístupnění výukových programů celoživotního vzdělávání na MZLU v Brně zdravotně handicapovaným studentům a přístavbu beton – ocelového výtahu pro civilní osoby v objektu B.
Zajímavostí při provádění byla kompletní pokládka výtahu smontovaného jako celku a osazení do připravených betonů pomocí vrtulníků.
Stupeň: Projekt pro stavební povolení, výběr dodavatele, prováděcí a výrobní dokumentace betonu a oceli, autorský dozor

Galerie